Thiết kế – thẩm duyệt – nghiệm thu PCCC – Phần 3 – Tiêu chuẩn và quy chuẩn

Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật thì các tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) và tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) là tự nguyện áp dụng. Nhưng đối với lĩnh vực PCCC tiêu chuẩn này là bắt buộc áp dụng.

Khoản 2 Điều 8 Luật PCCC ngày 29/6/2001 có quy định: “Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động có liên quan đến PCCC phải tuân thủ các tiêu chuẩn của Việt Nam về PCCC”.

Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ có quy định: “Tiêu chuẩn về PCCC của Việt Nam là tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng gồm tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ngành có liên quan hoặc chuyên về PCCC”.

II. Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC và các văn bản hướng dẫn của C07

  1. Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC
TT Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về PCCC
Số hiệu Tên đầy đủ
I Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về PCCC
1 QCVN 01:2019/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt
2 QCVN 02:2020/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy
3 QCVN 03:2021/BCA

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy và chữa cháy
4 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
5 QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư
6 QCVN 13:2018/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ô-tô
7 QCVN 08:2018/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình tàu điện ngầm
8 QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
9 QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng
10 QCVN 12:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng
11 QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng
12 QCVN 01:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
13 QCVN 03:2014/BCT Trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol nhiên liệu, xăng sinh học E10 tại kho xăng dầu
14 QCVN 01:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
15 QCVN 01:2019/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp
16 QCVN 01:2019/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp
17 QCVN 04:2012/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ ANFO
18 QCVN 05:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí Mê tan siêu hạng
19 QCVN 06:2012/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ
20 QCVN 06:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ
21 QCVN 01:2014/BCT An toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động
22 QCVN 05:2015/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Amôni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương
23 QCVN 06:2015/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây cháy chậm công nghiệp
24 QCVN 07:2015/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  thuốc nổ Amonit AD1
25 QCVN 01:2008/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm
26 QCVN 21:2015/BGTVT và các sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép
II QCVN 72:2013/BGTVT và các sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về PCCC

27 TCVN 5738 – 2021 Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu thiết kế
28 TCVN 7568-14:2015 ISO 7240-14:2013 Hệ thống báo cháy – phần 14: thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà
29 TCVN 5760 – 1993 Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế,  lắp đặt và sử dụng
30 TCVN 7336:2021 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt
31 TCVN 6101:1996 ISO 6183:1990 Thiết bị chữa cháy – Hệ thống chữa cháy Cacbon dioxit – thiết kế và lắp đặt
32 TCVN 7161-1:2022 ISO 14520-1:2015 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 1: Yêu cầu chung.
33 TCVN 7161-9:2009 ISO 14520-9:2006 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 9: Khí chữa cháy HFC-227ea
34 TCVN 7161-13:2009  ISO 14520-13:2005 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 13: Khí chữa cháy IG-100
35 TCVN 13333:2021 Hệ thống chữa cháy bằng Sol-khí – Yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng.
36 TCVN 7161-5:2021 (ISO 14520-5:2019)

 

Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 5: Khí chữa cháy FK-5-1-12.
37 TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và  công trình – Yêu cầu thiết kế
38 TCVN 3890:2023 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – trang bị, bố trí
39 TCVN 5740:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy – Vòi đẩy chữa cháy – Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su
40 TCVN 6379:1998 Thiết bị chữa cháy – Trụ nước chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật
41 TCVN 7435-1:2004 – ISO 11602-1:2000 Phòng cháy, chữa cháy – bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy. Phần 1: lựa chọn và bố trí
42 TCVN 4317-1986 Nhà kho – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
43 TCVN 4513-1988 Cấp nước bên trong tiêu chuẩn thiết kế
44 TCVN 4604:2012 Xí nghiệp công nghiệp – Nhà sản xuất – Tiêu chuẩn thiết kế
45 TCVN 5065 -1990 Khách sạn – Tiêu chuẩn thiết kế
46 TCVN 12873:2020 Căn hộ lưu trú – yêu cầu chung về thiết kế
47 TCVN 6160:1996 Phòng cháy, chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế
48 TCVN 6161:1996 Phòng cháy, chữa cháy Chợ và Trung tâm thương mại – Yêu cầu về thiết kế
49 TCVN 3907:2011 Trường mầm non – Yêu cầu thiết kế
50 TCVN 8793:2011 Trường tiểu học – Yêu cầu thiết kế
51 TCVN 8794:2011 Trường trung học – Yêu cầu thiết kế
52 TCVN 8753:2011 Sân bay dân dụng – Yêu cầu chung về thiết kế và khai thác
53 TCVN 4205:2012 Công trình thể thao – Sân thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế
54 TCVN 4470:2012 Bệnh viện đa khoa – Tiêu chuẩn thiết kế
55 TCVN 4514:2012 Xí nghiệp công nghiệp – Tổng mặt bằng – Tiêu chuẩn thiết kế
56 TCVN 4529:2012 Công trình thể thao – Nhà thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế
57 TCVN 4601:2012 Công sở cơ quan hành chính nhà nước – Yêu cầu thiết kế
58 TCVN 9211:2012 Chợ -Tiêu chuẩn thiết kế
59 TCVN 9365:2012 Nhà văn hóa thể thao – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
60 TCVN 9369:2012 Nhà hát – Tiêu chuẩn thiết kế
61 TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện bên trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế
62 TCVN 5687:2010 Thông gió – Điều hòa không khí – Tiêu chuẩn thiết kế
63 TCVN 6396-72:2010 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng – Phần 72: Thang máy chữa cháy
64 TCVN 6396-73:2010 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng – Phần 73: Trạng thái của thang máy trong trường hợp có cháy
65 TCVN 4090-1985 Kho tàng, trạm và đường ống dẫn xăng dầu – Đường ống dẫn chính và sản phẩm dầu – Tiêu chuẩn thiết kế
66 TCVN 5066:1990 Đường ống chính dẫn khí đốt, dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ đặt ngầm dưới đất – Yêu cầu chung về thiết kế chống ăn mòn
67 TCVN 5684:2003 An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – yêu cầu chung. Soát xét lần 1
68 TCVN 5334-2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng
69 TCVN 5307:2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu thiết kế
70 TCVN 6304:1997 Chai chứa khí đốt hoá lỏng – Yêu cầu an toàn  trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển
71 TCVN 6484:1999 Khí đốt hoá lỏng (LPG) – Xe bồn vận chuyển –  yêu cầu an toàn về thiết kế, chế tạo và sử dụng
72 TCVN 6485:1999 Khí đốt hoá lỏng (LPG) – Nạp khí vào chai có dung tích nước đến 150 lít – Yêu cầu an toàn
TCVN 6486:2008 Khí đốt hoá lỏng (LPG) – Tồn chứa dưới áp suất- Yêu cầu về thiết kế và lắp đặt
73 TCVN 7441:2004 Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành
74 TCVN 8610:2010

(EN 1160:1997)

Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Tính chất chung của LNG
75 TCVN 8612:2010 Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thiết kế và thử nghiệm cần xuất nhập
76 TCVN 8616:2010 Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Yêu cầu trong sản xuất, tồn chứa và vận chuyển
77 TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
78

79

TCVN 13456:2022

TCVN 13926:2023

Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt

Hệ thống chữa cháy đóng gói (Package)

2. Văn bản hướng dẫn của C07

Năm Số VB/ ngày ký Nơi nhận văn bản Tóm tắt nội dung văn bản Ghi chú
2021
1. 554/C07-P4 ngày 17/3/2021 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Giải pháp xử lý đối với các công trình, cơ sở vi phạm quy định của pháp luật về PCCC Còn hiệu lực
2. 1143/C07-P4 ngày 26/5/2021 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Hướng dẫn công tác kiểm tra an toàn PCCC trong quá trình thi công Còn hiệu lực
3. 1773/C07-P4 ngày 30/7/2021 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Hướng dẫn áp dụng TCVN 13333:2021 và TCVN 7175-5:2021 Còn hiệu lực
4. 1631/C07-P4 ngày 03/8/2021 Công an thành phố Hà Nội Hướng dẫn về thẩm quyền; đối tượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC; thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với công trình khí thiên nhiên nén CNG; xây dựng, phê duyệt và tổ chức phương án chữa cháy Còn hiệu lực
5. 2036/C07-P4 ngày 30/8/2021 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Triển khai thực hiện Thông tư số 82/2021/TT-BCA ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an Còn hiệu lực
6. 2076/C07-P4 ngày 30/8/2021 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Hướng dẫn thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với hệ thống chống sét Còn hiệu lực
2022
1. 68/C07-P4 ngày 10/01/2022 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Hướng dẫn áp dụng TCVN 5738:2021 và TCVN 7336:2021 Còn hiệu lực
2. 69/C07-P4 ngày 10/01/2022 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Điều 63a Luật Phòng cháy và chữa cháy và xử lý công trình chưa được nghiệm thu đã đưa vào sử dụng Còn hiệu lực
3. 1079/C07-P4 ngày 09/5/2022 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Hướng dẫn thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với trạm sạc xe điện Còn hiệu lực
4. 1691/C07-P4 ngày 05/7/2022 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thu phí thẩm duyệt thiết kế về PCCC (hướng dẫn xử lý chuyển tiếp việc thu phí thẩm duyệt khi Thông tư số 120/2021/TT-BTC hết hiệu lực từ ngày 01/7/2022) Còn hiệu lực
5. 2075/C07-P4 ngày 09/8/2022 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Hướng dẫn công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC (tổng hợp các văn bản hướng dẫn) Tham khảo
6. 2785/C07-P4,P7 ngày 27/9/2022 Công an tỉnh Trà Vinh Hướng dẫn xác định hạng nguy hiểm cháy nổ, diện tích lớn nhất của khoang cháy đối với nhà máy xử lý chất thải rắn Còn hiệu lực
2023
1. 21/C07-P4 ngày 04/01/2023 Công an tỉnh Điện Biên Hướng dẫn thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với trạm sạc xe điện nằm trong cửa hàng xăng dầu Còn hiệu lực
2. 98/C07-P4 ngày 12/01/2023 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Hướng dẫn một số nội dung áp dụng QCVN 06:2022/BXD Còn hiệu lực
3. 422/C07-P4 ngày 21/2/2023 Công an thành phố Hải Phòng Hướng dẫn một số nội dung của QCVN 06:2022/BXD và QCVN01:2021/BXD Còn hiệu lực
4. 620/C07-P4 ngày 10/3/2023 Công an tỉnh Hải Dương Hướng dẫn một số nội dung của QCVN 06:2022/BXD Còn hiệu lực
5. 363/C07-P3, P4, P7 ngày 16/2/2023 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Hướng dẫn bảo đảm an toàn PCCC dối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường theo QCVN 06:2022/BXD Còn hiệu lực
6. Công văn số 682/C07-P4,P7 ngày 14/3/2023 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Hướng dẫn một số nội dung áp dụng TCVN 3890:2023 Còn hiệu lực
7. 688/C07-P4 ngày 15/3/2023 Công an tỉnh Thái Nguyên Hướng dẫn việc bố trí đầu phun Sprinkler trong căn hộ chung cư Còn hiệu lực

 

 

Bài viết cùng chủ đề

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0983016201
challenges-icon chat-active-icon