Sản phẩm được phát triển bởi FireSmart

Về FireSmart

SECUTECH 2019 FIRESMART

Các sản phẩm, thiết bị PCCC đã và đang được phát triển bởi FireSmart thực sự tiếp cận với công nghiệp 4.0. Điều đó thể hiện rõ trong định hướng nghiên cứu, phát triển sản phẩm của chúng tôi.

  • Thứ nhất: mọi sản phẩm đều phải hướng tới khả năng kết nối nội bộ với nhau và với thế giới bên ngoài (IoT) dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và viễn thông hiện có của Việt Nam.
  • Thứ hai: Xây dựng hệ thống thu thập, giám sát và xử lý dữ liệu lớn.
  • Thứ ba: Ứng dụng kỹ thuật học máy và trí tuệ nhân tạo trong xử lý dữ liệu, giúp phát hiện các nguy cơ cháy nổ trước khi sự cố thực sự xảy ra.

Công trình tiêu biểu

(Coming Soon – November 2020)

Đối tác phân phối
(Coming Soon - November 2020)

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam