Home > Documents > CAD FILES

CAD FILES

Yêu cầu thiết kế:

  • Lắp đặt hệ thống báo cháy không dây đảm bảo theo TCVN, quá trình thi công không ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của công trình đang vận hành. Khi có sự cố báo cháy hoặc báo lỗi cần phải thông báo đến các số điện thoại cần thiết bằng tin nhắn và cuộc gọi – theo nội dung do người vận hành cài đặt.  Đồng thời, thông tin báo sự cố phải được truyền về Cơ quan cảnh sát Pccc & CNCH tại địa phương một cách tự động.
  • Thiết bị đưa vào lắp đặt đã được kiểm định chất lượng tại Cục cảnh sát PCCC&CNCH theo quy định.

Báo cháy Firesmart

Exit mobile version