Home > Liên hệ với trung tâm thiết kế

Liên hệ với trung tâm thiết kế

On-page-design banner

CÁC KỸ SƯ CỦA FIRESMART CÓ THỂ THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG  |  HỆ THỐNG SPRINKLER

Một bộ thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy trong tòa nhà điển hình sẽ bao gồm hệ chữa cháy tự động bằng nước và bằng khí, hệ thống báo cháy, chống sét và chiếu sáng thoát nạn.  Thiết kế này dựa trên phiên bản mới nhất của bản vẽ thiết kế kiến trúc, kết cấu và hệ thống cơ điện trong công trình. Hồ sơ thiết kế hoàn thiện mà chúng tôi bàn giao bao gồm:
 • Bản mô tả dự án và phạm vi công việc.
 • Những lưu ý tổng quát, các tiêu chuẩn áp dụng và quy định của chính quyền địa phương.
 • Bảng thuyết minh lựa chọn thiết bị.  Bảng dự toán, bao gồm: chủng loại vật tư, số lượng, Model, Nhà sản xuất (FireSmart) …
 • Thuyết minh thiết kế
 • Bản vẽ chi tiết mặt đứng và mặt cắt ngang, chi tiết lắp đặt thiết bị.
 • Hướng dẫn cài đặt, vận hành chạy thử và kiểm tra sửa lỗi sau khi lắp đặt toàn bộ hệ thống PCCC.
Phạm vi công việc bao gồm cả:
 • Bản vẽ file mềm PDF và ACAD
 • Bản vẽ hoàn công
 • Các bản vẽ điều chỉnh thiết kế trong quá trình thực hiện dự án.
Điều kiện:
 1. Các phát sinh thay đổi dẫn đến thay đổi thiết kế sẽ được tính chi phí riêng.
 2. Bản vẽ liên quan của các bộ môn khác như kiến trúc, kết cấu, cơ điện v.v. sẽ được cung cấp miễn phí cho chúng tôi.  Trách nhiệm thu thập và chuyển các bản vẽ đó cho chúng tôi thuộc về khách hàng.
 3. Hồ sơ thẩm duyệt thiết kế PCCC do chúng tôi soạn và chuẩn bị theo yêu cầu của khách hàng.  Chúng tôi có trách nhiệm phối hợp với khách hàng để làm việc và giải trình về phương án thiết kế với cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy.

Để được phục vụ, vui lòng liên hệ:  [email protected]